Coś o innych.......
Dodane przez Tomasz Andrzej dnia Styczeń 06 2013 11:54:58
Opinia jednego z największych autorytetów na świecie w dziedzinie ochrony zabytków i osuszania obiektów, prof.I.Massariego,o otworach Knapena,elektroosmozie (metodach elektrofizycznych).......

"....lotni publicyści udzielają objaśnień typu "dla przedszkoli", naszpikowanych potencjałami, elektroosmozą i katalizatorami, które brzmią dobrze, jak definicje lekarskie, przy użyciu których genialni uzdrawiacze sprzedawali na jarmarkach wężowe sadło dla leczenia reumatyzmu..."

Promuj polską myśl techniczną-metodę INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
Inni gwarantują.My jesteśmy dla CIEBIE.

Rozszerzona zawartość newsa
Inny uczony niemiecki Gunter Mall w 1963r. stwierdza, że rury Knapena są nie tylko bezużyteczne, ale nawet szkodliwe, ponieważ narażone na zjawisko kondensacji wewnętrznej mogą spowodować podwyższenie wilgoci w murze.
Od znanej od prawie 100 lat metody elektroosmotycznej, ze względu na liczne wady i zawodność, w krajach zachodnioeuropejskich zrezygnowano z jej stosowania przed trzydziestu laty. W byłej NRD w roku 1968 wprowadzono zakaz jej używania w budownictwie.
Elektrofizyczna (bezinwazyjna) metoda wykazuje małe zmniejszenie wilgotności murów w bardzo długim okresie czasu. Brak naukowego udokumentowania długotrwałego oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi, ich zdrowie i samopoczucie.
Praktycznie zaniechano stosowania metody.
Potwierdzeniem wątpliwości, co do zasadności stosowania metod elektrofizycznych, jest werdykt Sądu Rejonowego w Monachium (sygn.Akt.4HK021180/07).